Tehniline valve

Tehnilise valve puhul ühendatakse objekti lokaalne häiresüsteem juhtimiskeskusega. Häireinfo saabudes  saadetakse sündmuskohale viivitamatult lähim patrullekipaaž, selgitamaks häire põhjuseid. Juhtunust informeeritakse kontaktisikuid ning vajadusel politseid ja/või päästeteenistust. Salasõnaga on võimalik tekitatud häire minuti jooksul tühistada.