Elektripaigaldiste ehitus

Elektripaigaldiste ehitus

Teostame  alljärgnevaid elektritöid

  • Elektrisisetööd: teostame uute ja renoveeritavate ehitiste siseelektritöid nii peatöövõtu  kui ka alltöövõtu korras.
  • Elektriprojekteerimine: oleme valmis koos elektritöödega lahendama ka projektdokumentatsiooni puutuvaid küsimusi.