Elektripaigaldiste hooldus

EL. paigaldise käit (järelvaataja)

Käidukorraldus

Elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 A, on elektripaigaldise eest vastutaval isikul (omanikul) kohustus määrata elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja). Kasutamise järelvaataja koostab elektripaigaldisele nõuetekohase käidukava ja korraldab selle täitmise. Kasutamise järelevaataja peab omama seadusega ettenähtud pädevustunnistust.

Käidutöödega tagatakse elektripaigaldise tõrgeteta töö ning tellijale esitatakse hooldustööde kirjalik aruanne, mille põhjal tellitakse elektripaigaldise korrastamine ning kasutuskõlbmatute osade väljavahetamine. Vastavalt käidukavale viiakse vähemalt kord aastas läbi pea- ja jaotuskeskuste, kaitselülitite ning elektriarvestite seisundi kontroll, juhtklemmide pingutamine, jaotuskeskuse puhastamine tolmust jne.

Elektripaigaldiste käidutööde osaks on rikkevoolu kaitselülitite korrasoleku kontroll. Rikkevoolu kaitselüliteid tuleb kontrollida perioodiliselt.

Turvavalgustussüsteemide hooldus

Turvavalgustussüsteemi kontroll koos päevikusse dokumenteerimisega.